Pumpanläggning

Oavsett vad du ska bevattna och varifrån du tar ditt vatten kan vi leverera en anläggning som uppfyller högt ställda krav på driftsäkerhet,  enkelt handhavande och god driftekonomi.

Vi arbetar med pumpar från flera olika leveratörer, kompletterar pumparna med sugledningar, tryckanslutningar och drivning till en komplett pumpstation.

Det vanligaste idag är elmotordrivna pumpar med eller utan varvtalstyrning.  Vi har även pumpar med dieseldrift och för traktordrift.

Det finns flera olika elutrustningar till våra pumpar, alla utvecklade av oss för att passa just lantbrukets behov.  Pumpen kan fjärrstyras med ett enkelt SMS och larmar om något går fel.  Tidsbesparande och tryggt!

Om du satsar på en ny anläggning som ska förse din verksamhet med vatten i många år så är det extra viktigt att tänka på driftekonomin.  Vi har pumpar och motorer som har marknadens högsta verkningsgrad.  Lite större investering och en lägre driftkostnad!  

Kontakta oss så hjälper vi dig med dimensionering och offert

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 

Östorps Bevattning AB, Östorp 249, 312 91 LAHOLM Telefon 0430-123 85 info@ostorpsbevattning.se