Industri

Dammbekämpning
Vår kompetens och våra produkter inom bevattning kommer väl till hands vid industriell dammbekämpning.  Vi har erfarenhet från flera projekt där vi löst våra kunders problem med damm från bl.a aska och slaggprodukter.  Genom att vid behov bevattna upplag och deponier med vatten slipper man ifrån kringflygande stoft. 

Befuktning - Timmerbevattning
Vi har spridare och pumpar för befukting av exempelvis timmer.

Vår bredd - Till er tjänst
Vi har produkterna och kompetensen att leverera en hel anläggning från pump till spridare komplett med automatik.  Vi har stor erfarenhet av industriautomation och våra anläggningar är naturligtvis CE-märkta enl. maskin och lågspänningsdirektivet.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 

Östorps Bevattning AB, Östorp 249, 312 91 LAHOLM Telefon 0430-123 85 info@ostorpsbevattning.se