Electronic Rain

Dekoder systemet Electronic Rain

Automatiskt dekoderbaserat bevattningssystem lämpligt för bevattning av golfbanor och parkanläggningar.

Systemet består av en PC-dator varifrån bevattningen enkelt konfigureras och övervakas. Till datorn ansluts en sändarenhet som överför kommandon via en 2-ledarkabel till dekodern. Dekodrarna placeras intill de ventiler  de skall styra. VArje dekoder har en unik 8-siffrig adress. Från datorn skickas kommandon till dekodern för att öppna och stänga ventilen.

Det är mycket enkelt att bygga ut och förändra systemet efter driftsättning. Koppla in dekodern i systemet och lägg in dekoderns nr i datorn. Dekodern är helt ingjuten och konstruerad för att installeras i ventilbrunnar och direkt invid valve-in-head spridare.

Kontakta oss för mer och uförligare information.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 

Östorps Bevattning AB, Östorp 249, 312 91 LAHOLM Telefon 0430-123 85 info@ostorpsbevattning.se