Styrsystem

WR Första SidanWR Pump StatusWR Manuell Start

          WinRain 1: a sida                           Pumpstatus                                 Manuell Start

Vi använder programvaran WinRain som tillsammans med FMP pumpar från Grundfos® borgar för en driftsäker, energisnål
 och ekonomiskt bevattningslösning.

WinRain
WinRain har smart lösningar för övervakning av larm och drift. Detta gör att du kan styra programvaran från din mobiltelefon
(eller annan mobilenhet t ex iPad) och dessutom få information om hur systemet mår. Felorsaker och larm kan skickas som t ex
SMS till mobilenhet.

FMP
Är designad främst för bevattning på golfbanor där kraven på driftsäkerhet och tillgänglighet är mycket höga. För att möte dessa
krav ställs mycket höga kvalitetskrav på konstruktion, pumpar och komponenter.

Ekonomi - Energi
Att pumpa vatten är energikrävande. Genom en intelligent styrning och med effektiva pumpar kan man minimera energiförbrukningen
vilket är till gagn både för plånbok och miljö.

Vill Ni veta mer?
Kontakta oss så går vi igenom vad just Ni kan göra för att öka driftsäkerheten och sänka era kostnader.

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 

Östorps Bevattning AB, Östorp 249, 312 91 LAHOLM Telefon 0430-123 85 info@ostorpsbevattning.se